Strength Ring.png
"Dziwnie zdeformowany żelazny pierścień. Zwiększa siłę posiadacza.
Stary Żelazny Król panował w czasach wielkie epoki żelaza.
Moc króla pozwalała mu na swobodne kształtowanie żelaza, zupełnie jakby miał władzę nad wszelkim stworzeniem."


Nazwa
Efekt
Lokacja
Pierścień siły
Zwiększa siłę o 5 pkt
lokacja

Uwagi
  • ...Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈