cursebite ring.png
"Jeden z kilku pierścieni "ukąszenia", znanych z niecodziennego wyglądu.
Zwiększa odporność na klątwy.
Podobny niepokojący wygląd tych pierścieni wskazuje, że pochodzą z tego samego źródła.
Ktokolwiek je stworzył, niewątpliwie znał się na swoim fachu."


Nazwa
Efekt
Lokacja
Pierścień przeklętego ukąszenia
Zwiększa odporność na klątwy o 400 pkt.
Sprzedawany przez Cromwella Odpuszczającego i Magerolda z Lanafir za 9000 dusz.

Uwagi
  • Pierścień może być bardzo przydatny w walce z Nashandrą, która przyzywa wiele upiorów wywołujących klątwę, gdy zbliżą się do ciebie.Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈