ring_of_the_living.png
"Pierścień z ostrym ćwiekiem. Jego posiadacz będący pod postacią upiora pojawia się jako człowiek.
Pierścień wżyna się w skórę i wywołuje ból, który ciągle przypomina posiadaczowi o jego ludzkiej naturze."


Nazwa
Efekt
Lokacja
Pierścień żyjącego
Wygląd człowieka gdy jest się duchem
Mroźne obrzeża - przed bossem

Uwagi
  • ...Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈