ancient dragon seal.png
"opis z gry"


Nazwa
Efekt
Lokacja
Pieczęć starożytnego smoka
Zwiększa liczbę odnawianych PŻ przez butelkę Estusa o 50
Otrzymywany od Magerolda z Lanafiru po dołączeniu do przymierza Szczątków Smoka.

Uwagi
  • Niewielka korzyść jaką daje pierścień nie jest warta zajmowanego przez niego slotu.Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈