bell keepers seal.png
"Pierścień przymierza Strażników Dzwonu.
Przystąp do tego przymierza i noś ten pierścień, by automatycznie przyzwano cię do świata najeżdżającego królestwo Strażników Dzwonu.
Bliźniacze dzwony symbolizują więź miedzy parą kochanków, którzy nie mogą być razem. Strażnicy dzwonów są ich wiecznymi opiekunami. Co jest bowiem ich miłością, jest także ich przekleństwem."


Nazwa
Efekt
Lokacja
Pieczęć Strażników Dzwonu
Pozwala być przyzwanym do obrony jednej z dzwonnic.
Otrzymywany po dołączeniu do przymierza Strażników Dzwonu.

Uwagi
  • Bycie wezwanym i pokonanie intruza nie zwiększa liczby win.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈