sun seal.png
"Pierścień przymierza Dziedziców Słońca. Nieznacznie zwiększa moc cudów.
Kult słońca, teraz martwa religia, był kiedyś popularny wśród wielkich wojowników.
Członkowie tego przymierza mogą zostawić złote znaki, które ułatwiają przyzwanie ich do współpracy z towarzyszami."


Nazwa
Efekt
Lokacja
Pieczęć Słońca
Zwiększa moc cudów o 5%
Dolina Żniw - idąc od ogniska "Kopalnie" skręć w prawo dwukrotnie, przejdź przez most po prawej i skręć w lewo. W pewnym momencie spotkasz przeciwnika z dwoma sierpami, potem skręć w lewo. W końcu dojdziesz do zniszczonego pomnika, gdzie możesz dołączyć do przymierza.

Uwagi
  • Premia do zaklęć prawdopodobnie zwiększa obrażenia od błyskawic, ale jest też zależna od rodzaju używanego cudu. Np. wielka włócznia błyskawic otrzymuje premię ok.100 pkt ze 187 obrażeniami od błyskawic przy 53 pkt wiary, i maks, ulepszonym dzwonkiem smoka, Z kolei Słoneczna włócznia błyskawic zyskuje ok. 230 pkt obrażeń (jeśli byłaby to premia 5%, premia do obrażeń wynosiłaby mniej więcej 25-60 pkt).Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈