lacerating_knife.png
"opis z gry"Zastosowanie:
  • Ostry nóż do rzucania wywołujący krwawienie.
  • Obrażenia jak i prawdopodobnie samo krwawienie skalują się ze zręcznością.

Lokacja:
  • Sprzedawany przez Drabiniarza Gilligana za 350 dusz w nieograniczonej ilości.
  • 5 szt. znajduje się w Bastionie Grzesznicy po wyskoczeniu z windy pod koniec podróży w dół.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈