Ogromny miecz Króla Kości Słoniowej z Eleum Loyce.
Tylko trzymając go oburącz można uwolnić jego prawdziwą siłę.
Podobno Król Kości Słoniowej był niegdyś najważniejszych rycerzem w rodzinnej Forossie, krainie słynącej z boga wojny.
Po zdobyciu korony był też pierwszym, który sięgał po miecz, gdy zaszła potrzeba obrony ojczyzny lub poddanych.
Ivory_King_Ultra_Greatsword.png
Kategoria
Ogromne miecze
Kontratak
130
Waga
14.0
Rodzaj ataku
Cięcie / Pchnięcie
Dodatkowe efekty
Krwawienie
Wytrzymałość
200
Stabilność
45
Nakładanie zaklęć
Tak/Nie
Specjalny atak
Nie

Otrzymywany z :

Wskazówki:
  • Ulepszany skamieniałą smoczą kością.
  • Podczas atakowania oburącz wytwarza promień zwiększający zasięg miecza.
  • Każdy atak oburącz powoduje utratę 10 pkt wytrzymałości (5 pkt z pierścieniem wzmocnienia +2), nie licząc dodatkowej utraty od uderzania w różne przeszkody.
  • Zasięg broni jest zwiększony, jednak zadawane obrażenia dotyczą tylko tego promienia. Obrażenia tej broni mieszczą się gdzieś pomiędzy ogromnym mieczem Prześladowcy z nałożonym efektem a wielkim mieczem z nałożonym efektem.
  • Promień zadaje obrażenia magiczne.
  • Najlepiej nie zaklinać tej broni, by zachować obrażenia lub zakląć ją w krwawiącą/trującą i wykorzystać jej spory zasięg.
  • Posiada identyczny moveset co miecz dwuręczny, oprócz ataku po przewrocie, który jest poziomym cięciem z lewej do prawej.

Wideo:
Błąd podczas wykonywania przewrotów z tym mieczem
Pokaz broni

Wymagana w buildzie:
((link))

Wymagania
icon-strength.png
Siła
icon-dexterity.png
Zwinność
icon-intelligence.png
Inteligencja
icon-faith.png
Wiara

30
30
-
-


Siła ataku
Premia od parametrów
Dodatkowe efekty
Redukcja obrażeń (%)
Nazwa
icon-wp_physicalAttack.png
icon-wp_magdmg.png
icon-wp_firedmg.png
icon-wp_lightningdmg.png
icon-darkbonus.png
icon-Counter&poisedamage.png
icon-strengthscale_green.png
icon-dexscale_green.png
icon-magicbonus_green.png
icon-firebonus_green.png
icon-lgtngbonus_green.png
icon-darkbonus_green.png
icon-wp_poisonbld.png
icon-wp_bleed.png
icon-wp_physicaldef.png
icon-wp_magicdef.png
icon-wp_firedef.png
icon-wp_lightningdef.png
icon-wp_darkdef.png
Zwykły
230
-
-
-
-
130
45
D
B
-
-
-
-
-
93
70
10
50
50
35
Zwykły +5
300
-
-
-
-
^
B
B
-
-
-
-
-
140
70
10
50
50
35
Magiczny
166
66
-
-
-
^
D
C
C
-
-
-
-
67
67.7
28.3
47.7
47.7
32.7
Magiczny +5
217
99
-
-
-
^
C
C
C
-
-
-
-
-
67.7
28.3
47.7
47.7
32.7
Ognisty
166
-
66
-
-
^
D
C
-
C
-
-
-
67
67.7
7.7
68.3
47.7
32.7
Ognisty +5
217
-
99
-
-
^
C
C
-
C
-
-
-
-
67.7
7.7
68.3
47.7
32.7
Piorunowy
166
-
-
66
-
^
D
C
-
-
C
-
-
67
67.7
7.7
47.7
68.3
32.7
Piorunowy +5
217
-
-
99
-
^
C
C
-
-
C
-
-
-
62.7
7.7
47.7
68.3
32.7
Mroczny
166
-
-
-
66
^
D
C
-
-
-
C
-
67
67.7
7.7
47.7
47.7
53.3
Mroczny +5
217
-
-
-
99
^
C
C
-
-
-
C
-
-
67.7
7.7
47.7
47.7
53.3
Trujący
200
-
-
-
-
^
D
C
-
-
-
-
105
80
67.7
7.7
47.7
47.7
32.7
Trujący +5
261
-
-
-
-
^
C
C
-
-
-
-
132
121
67.7
7.7
47.7
47.7
32.7
Krwawiący
124
-
-
-
-
^
D
C
-
-
-
-
-
172
67.7
7.7
47.7
47.7
32.7
Krwawiący +5
162
-
-
-
-
^
C
C
-
-
-
-
-
260
67.7
7.7
47.7
47.7
32.7
Czysty
264
-
-
-
-
^
E
E
-
-
-
-
-
106
70
10
50
50
35
Czysty +5
345
-
-
-
-
^
E
E
-
-
-
-
-
161
70
10
50
50
30
Zaklęty
230
-
-
-
-
^
E
E
D
-
-
-
-
93
70
10
50
50
35
Zaklęty +5
300
-
-
-
-
^
E
E
C
-
-
-
-
140
70
10
50
50
35
Pospolity
115
-
-
-
-
^
D
D
-
-
-
-
-
46
70
10
50
50
35
Pospolity +5
150
-
-
-
-
^
D
D
-
-
-
-
-
70
70
10
50
50
35Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈