Ikona
repel.png
Opis
"Urok zniekształcający przestrzeń w okolicy.
Na krótki czas pozwala unikać obrażeń.
Czarownik Gilleah nigdy nie przyjął ucznia, nie jest więc jasne, czemu jego czary znane są do dziś, Możliwe jest nawet, że uroki pochodzą z zupełnie innego źródła."
Rodzaj zaklęcia
Urok
Typ zaklęcia
Wzmocnienie postaci
Liczba użyć
15
Liczba zajmowanych slotów
3
Wymagania
35 pkt Inteligencji
27 pkt Wiary
Lokacja
Wymiana duszy lorda olbrzymów u Straida za 5000 dusz.
Uwagi
Silniejsza wersja uroku Barykada zła, kosztem zajmowania 3 slotów dostrojenia oraz o połowę mniejszej liczby użyć.
Zyskujesz całkowitą niepodatność na obrażenia przez 1,5 sekundy po rzuceniu.
Nie działa na niego pierścień przyczajonego smoka.
Wyjątkowo przydatny urok w walce z przeciwnikami posiadającymi niezwykle silne ataki.
Nie zmniejsza obrażeń od gorących kamieni w Żelaznej Warowni.
W przeciwieństwie do Barykady zła, możliwe jest zdobycie nieograniczonej liczby zwojów tego uroku podczas jednego przejścia, poprzez farmienie Lorda Olbrzymów, dzięki nieograniczonej liczbie żarów ascezy.Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈