2021.png
"opis z gry"Zastosowanie:
  • Po wyposażeniu w slot na przedmioty i użyciu, postać rzuca nóż przed siebie.
  • Obrażenia skalują się ze zręcznością.
  • Doskonała broń na niespodziewane wykończenie przeciwnika w PvP, gdy ma bardzo mało PŻ.

Lokacja:
  • Sprzedawany przez Melentię za 100 dusz w nieograniczonej ilości.
  • 10 szt. na krawędzi nad pierwszym ogniskiem w Kniei Upadłych Olbrzymów.
  • 7 szt. za wazami z trucizną w jednym z budynków w Przystani Niczyjej.
  • Wypada z pustej piechoty w Kniei Upadłych Olbrzymów.
  • Wypada z łotrów w Zagajniku Myśliwych (po 3 szt. na raz).Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈