Help
Help

Ogromny miecz wykuty z duszy Zaginionej Grzesznicy. Jego ostrze wysysa życie z osoby, która go nosi.
Prawdziwa natura tego miecza pozostaje nieznana nawet dla samej Zaginionej Grzesznicy.
placeholder.png
placeholder.png

Kategoria
Ogromne miecze
Kontratak
130
Waga
12.0
Rodzaj ataku
Cięcie/Pchnięcie
Dodatkowe efekty
-
Wytrzymałość
50
Lewa ręka

Nakładanie zaklęć
Tak
Specjalny atak
Nie

Otrzymywany z:
  • Wymiana duszy Zaginionej Grzesznicy u Ornifex za 5000 dusz.

Koszt ulepszenia: 1500 dusz + skamieniała smocza kość

Wskazówki:
  • Każdy udany atak zadaje obrażenia posługującemu się nim.
  • Obrażenia od miecza obniżają się z każdym posiadanym grzechem (ok. 10 pkt za każdy grzech), niezależnie od tego jaką bronią "popełniłeś ten grzech".
    • Powyżej 30 grzechów obrażenia miecza wynoszą 0.
  • Rozgrzeszenie nie cofa ujemnych premii do ataku za popełnione grzechy. Jedynym znanym sposobem na pozbycie się grzechu jest bycie zaatakowanym przez Błękitnego Strażnika i przegranie tego pojedynku.


Wideo:
Pokaz broni - Guts

Wymagany w buildzie
((Link))


Wymagania
icon-strength.png
Siła
icon-dexterity.png
Zręczność
icon-intelligence.png
Inteligencja
icon-faith.png
Wiara

24
18
-
-


Siła ataku
Premia od parametrów
Dodatkowe efekty
Redukcja obrażeń (%)
Stabilność
Nazwa
icon-wp_physicalAttack.png
icon-wp_magdmg.png
icon-wp_firedmg.png
icon-wp_lightningdmg.png
icon-darkbonus.png
icon-Counter&poisedamage.png
icon-strengthscale_green.png
icon-dexscale_green.png
icon-magicbonus_green.png
icon-firebonus_green.png
icon-lgtngbonus_green.png
icon-darkbonus_green.png
icon-wp_poisonbld.png
icon-wp_bleed.png
icon-wp_physicaldef.png
icon-wp_magicdef.png
icon-wp_firedef.png
icon-wp_lightningdef.png
icon-wp_darkdef.png
icon-wp_stability.png
Zwykły
160
0
0
0
0
130 50
D
D
-
-
-
-
-
-
70
10
50
50
35
45
Zwykły +5
400
0
0
0
0
130 50
C
D
-
-
-
-
-
-
70
10
50
50
35
45
Ognisty
112
0
112
0
0
130 50
D
D
-
C
-
-
-
-
67.9
7.9
66.6
47.9
32.9
45
Ognisty +5
280
0
280
0
0
130 50
D
D
-
B
-
-
-
-
67.9
7.9
66.6
47.9
32.9
45
Magiczny
112
280
0
0
0
130 50
D
D
C
-
-
-
-
-
67.9
26.6
47.9
47.9
32.9
45
Magiczny +5
280
280
0
0
0
130 50
D
D
B
-
-
-
-
-
67.9
26.6
47.9
47.9
32.9
45
Piorunowy
112
0
0
112
0
130 50
D
D
-
-
C
-
-
-
67.9
7.9
47.9
66.6
32.9
45
Piorunowy +5
280
0
0
280
0
130 50
D
D
-
-
B
-
-
-
67.9
7.9
47.9
66.6
32.9
45
Mroczny
112
0
0
0
112
130 50
D
D
-
-
-
C
-
-
67.9
7.9
47.9
47.9
51.6
45
Mroczny +5
280
0
0
0
280
130 50
D
D
-
-
-
B
-
-
67.9
7.9
47.9
47.9
51.6
45
Trujący
112
0
0
0
0
130 50
D
D
-
-
-
-
112
-
67.9
7.9
47.9
47.9
32.9
45
Trujący +5
280
0
0
0
0
130 50
D
D
-
-
-
-
280
-
67.9
7.9
47.9
47.9
32.9
45
Krwawiący
112
0
0
0
0
130 50
D
D
-
-
-
-
-
112
67.9
7.9
47.9
47.9
32.9
45
Krwawiący +5
280
0
0
0
0
130 50
D
D
-
-
-
-
-
140
67.9
7.9
47.9
47.9
32.9
45
Czysty
184
0
0
0
0
130 50
E
E
-
-
-
-
-
-
70
10
50
50
35
45
Czysty +5
460
0
0
0
0
130 50
E
E
-
-
-
-
-
-
70
10
50
50
35
45
Zaklęty
160
0
0
0
0
130 50
E
E
D
-
-
-
-
-
70
10
50
50
35
45
Zaklęty +5
400
0
0
0
0
130 50
E
E
D
-
-
-
-
-
70
10
50
50
35
45
Pospolity
80
0
0
0
0
130 50
E
E
-
-
-
-
-
-
70
10
50
50
35
45
Pospolity +5
200
0
0
0
0
130 50
D
E
-
-
-
-
-
-
70
10
50
50
35
45Load more