Lightning Clutch Ring.png
"Pierścień w kształcie ręki ściskającej kamień. Wzmacnia ataki błyskawicą, ale obniża obronę fizyczną.
Nie jest znane pochodzenie tego pierścienia, ale wykonanie wskazuje na któreś z mrocznych bóstw.
Aby skutecznie go używać, jego posiadacz musi biegle posługiwać się daną zdolnością."

Nazwa
Efekt
Lokacja
Szponiasty pierścień błyskawic
Dodaje 30 pkt do obrażeń od błyskawic broni, która już posiada obrażania od błyskawic i obniża obronę fizyczną o 80 pkt
Smocze Sanktuarium - jedna ze skrzyń za drzwiami na początku lokacji

Uwagi
  • ...Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈