Kusza wykonana z duszy rydwanu kata. Żelazna płyta służy za tarczę podczas strzelania.
Ten bezlitosny rydwan zadawał ból zupełnie bezkarnie, a kusza wykonana z jego duszy służy do ochrony przed ewentualną zemstą.
Efekt: osłona podczas strzelania.
Shield Crossbow.png
Kategoria
Kusze
Kontratak
100
Waga
8.0
Rodzaj ataku
Pocisk / Uderzenie
Dodatkowe efekty
-
Wytrzymałość
60
Lewa ręka

Nakładanie zaklęć
-
Specjalny atak
Osłona podczas strzelania

Otrzymywana z:

Wskazówki:
  • Postać jest osłonięta tak długo jak długo trzymany jest przycisk ataku. Atak można przerwać wykonując przewrót.
  • Trzymanie przycisku ataku podczas używania tej kuszy zabiera ogromne ilości energii, jako że stabilność tej kuszy jest niewielka, uważaj by nie zużyć całkowicie swojej energii podczas bloku.
  • Trzymając ją oburącz możesz celować, tak jak w przypadku każdej kuszy.
  • Możesz wziąć pod uwagę posługiwanie się dwiema kuszami, by mieć szerszą tarczę osłaniającą podczas strzelania.
  • Najlepiej używać jej przy wysoko rozwiniętej wytrzymałości.
  • Zużywa mniej energii na strzał niż ciężka kusza, posiada porównywalne obrażenia i nieco większy zasięg.

Wymagania
icon-strength.png
Siła
icon-dexterity.png
Zręczność
icon-intelligence.png
Inteligencja
icon-faith.png
Wiara

19
10
-
-


Siła ataku
Premia od parametrów
Dodatkowe efekty
Redukcja obrażeń (%)
Stabilność
Nazwa
icon-wp_physicalAttack.png
icon-wp_magdmg.png
icon-wp_firedmg.png
icon-wp_lightningdmg.png
icon-darkbonus.png
icon-Counter&poisedamage.png
icon-strengthscale_green.png
icon-dexscale_green.png
icon-magicbonus_green.png
icon-firebonus_green.png
icon-lgtngbonus_green.png
icon-darkbonus_green.png
icon-wp_poisonbld.png
icon-wp_bleed.png
icon-wp_physicaldef.png
icon-wp_magicdef.png
icon-wp_firedef.png
icon-wp_lightningdef.png
icon-wp_darkdef.png
icon-wp_stability.png
Kusza z tarczą
80
0
0
0
0
100/10


-
-


-
-
70.0
65.0
55.0
55.0
45.0
-
Kusza z tarczą +1
104
-
-
-
-
-
-
-
-
-


-
-
-
-
-
-

-
Kusza z tarczą +2
128
-
-
-

-
-
-
-
-


-
-
-
-
-
-

-
Kusza z tarczą +3
152
-
-
-

-
-
-
-
-


-
-
-
-
-
-

-
Kusza z tarczą +4
176
-
-
-

-
-
-
-
-


-
-
-
-
-
-

-
Kusza z tarczą +5
200
-
-
-

-
-
-
-
-


-
-
-
-
-
-

-



Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈