Kosa powstała z duszy Nashandry.
Stara Istota z otchłani odrodziła się w śmierci, podzieliła się na malutkie kawałki i rozproszyła po całej krainie.
Te kawałki zaczęły się łączyć, nabierając ludzkiego kształtu.
Scythe of Want.png
Kategoria
Kosy
Kontratak
110
Waga
12.0
Rodzaj ataku
Cięcie
Dodatkowe efekty
-
Wytrzymałość
60
Lewa ręka

Nakładanie zaklęć
Nie
Specjalny atak
Nie

Otrzymywana z:
  • Wymiana duszy Nashandry u Ornifex za 10 000 dusz.

Wskazówki:
  • Tej broni nie można zakląć u McDuffa ani nałożyć na nią zaklęć, co znacznie zmniejsza jej przydatność.
  • Z drugiej strony obrażenia od mroku wyższe niż fizyczne powodują, że nie trzeba przykładać takiej wagi do wzmocnień zaklęciami. Tak broń, i tak prawdopodobnie ma większą wartość ataku niż podobne z urokiem rezonująca broń.

Wideo:
((Link))
Dual Wield Tutorial

Wymagana w buildzie:
((Link))

Wymagania
icon-strength.png
Siła
icon-dexterity.png
Zwinność
icon-intelligence.png
Inteligencja
icon-faith.png
Wiara

14
20
18
18Siła ataku
Premia od parametrów
Dodatkowe efekty
Redukcja obrażeń (%)
Stabilność
Nazwa
icon-wp_physicalAttack.png
icon-wp_magdmg.png
icon-wp_firedmg.png
icon-wp_lightningdmg.png
icon-darkbonus.png
icon-Counter&poisedamage.png
icon-strengthscale_green.png
icon-dexscale_green.png
icon-magicbonus_green.png
icon-firebonus_green.png
icon-lgtngbonus_green.png
icon-darkbonus_green.png
icon-wp_poisonbld.png
icon-wp_bleed.png
icon-wp_physicaldef.png
icon-wp_magicdef.png
icon-wp_firedef.png
icon-wp_lightningdef.png
icon-wp_darkdef.png
icon-wp_stability.png
Kosa pragnień
104
0
0
0
120
110/15
C
B
-
-
-
C
-
-
40
10
20
20
45
20
Kosa pragnień +1
135
-
-
-
136
-
C
B
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
Kosa pragnień +2
166
-
-
-
152
-
C
B
-
-


-
-
-
-
-
-

-
Kosa pragnień +3
197
-
-
-
168
-
C
B
-
-


-
-
-
-
-
-

-
Kosa pragnień +4
228
-
-
-
184
110/15
C
B
-
-

C
-
-
-
-
-
-

-
Kosa pragnień +5
260
-
-
-
200
110/15
C
B
-
-

C
-
-
40
10
20
20
45
20Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈