Undead_Lockaway_Key.png
"Klucz do więzienia w Zagajniku Myśliwych.
Polowania na nieumarłych za rządów Starego Żelaznego Króla odbywały się w tym właśnie lesie, a cele do przetrzymywania nieumarłych zostały tu po dziś dzień. Upływ czasu zatarł jednak różnice między więźniami a ich oprawcami."Zastosowanie:
  • Otwiera drzwi do lochu w Zagajniku Myśliwych, zaraz za opuszczanym mostem.

Lokacja:
  • Zagajnik Myśliwych
    • po opuszczeniu mostu udaj się kolejnym mniejszym i dalej wąską ścieżką. Klucz znajduje się w jednym z lochów po lewej, strzeżony przez dwóch łotrów
    • w wersji Scholar of the First Sin klucz znajduje się nieco wcześniej. Idąc wzdłuż klifu należy skręcić w lewą ścieżkę, prowadzącą pod górę. Klucz leży niedaleko miejsca inwazji Bezlitosnej Roenny.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈