House_Key.png
"Klucz do opuszczonego domu w Majuli. Otrzymany od kartografa Cale'a.
W przeszłości Majula była wysypiskiem okropieństw, ale teraz gromadzą się tam ci, którzy nie mają się dokąd udać.
Zdaje się, że ten dom w Majuli stał się ostatnia przystanią dla kilku takich właśnie dusz."Zastosowanie:
  • Otwiera drzwi do zamkniętego domu w Majuli.

Lokacja:
  • Otrzymywany od kartografa Cale'a spotykanego w grocie w Kniei Upadłych Olbrzymów. Od ogniska Główna Wieża zjedź drabiną w dół, dwukrotnie skręć w lewo, przejdź przez mgłę. Wejście do jaskini znajduje się na końcu tej części lokacji, po prawej stronie.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈