Eternal Sanctum Key.png


"Klucz do wewnętrznej komnaty Wiecznego Sanktuarium.
Wzniósł je Pogrzebany Król, by dać schronienie smokowi Sinhowi.
Sanktuarium wygląda na wspaniałą świątynię,lecz w środku roi się od diabelskich istot,
które strzegą budowli przed wszelkimi intruzami."

Zastosowanie:
  • Otwiera drzwi do ścieżki prowadzącej do Jaskini Umarłych.

Lokacja:
  • Smocze Sanktuarium - w komnacie z licznymi posągami i 3 rycerzami - duchami. Niedaleko obszaru najeżonego kolcami wystającymi z ziemi. WideoTired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈