Bastille_Key.png
"Klucz do cel w Zaginionej Twierdzy.
Dawno temu władca twierdzy, doprowadzony do rozpaczy przez klątwę panoszącą się w całej krainie, zaczął widzieć wszystkich poddanych jako nosicieli zarazy i masowo ich więził.
Cała twierdza stała się więzieniem, a potem opuszczono ją, by zgniła wraz z więźniami."Zastosowanie:
  • Otwiera drzwi do warsztatu McDuffa.
  • Otwiera zamkniętą celę w pobliżu Straida.
  • Otwiera zamkniętą celę w zalanej części Bastiony Grzesznicy oraz bramki po obu stronach głównego korytarza, dając opcjonalne wyjścia z tej części lokacji.
  • Otwiera bramki znajdujące się po obu stronach za wąskim mostem, na górze łukowatych schodów.

Lokacja:
  • Księżycowa Dzwonnica - dostęp po pokonaniu Gargulców Dzwonnicy. W pobliżu ogniska Górne blanki zejdź drabiną w dół. Klucz znajduje się za grupą psów, w pobliżu miejsca inwazji Vorgela Grzesznika.
  • W wersji Scholar of the First Sin od ogniska Pokoje służby udaj się przed siebie, przejdź przez drewniane drzwi i kładkę oraz skręć w lewo. Klucz znajduje się przy zwłokach za drewnianymi skrzyniami.Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈