Eternal Sanctum Key.png
"Klucz do wewnętrznej komnaty Wiecznego Sanktuarium.
Wzniósł je Pogrzebany Król, by dać schronienie smokowi Sinhowi.
Sanktuarium wygląda na wspaniałą świątynię, lecz w środku roi się od diabelskich istot, które strzegą budowli przed wszelkimi intruzami."Zastosowanie:
  • Otwiera kamienne drzwi na początku Smoczego Sanktuarium, po lewej zaraz po przejściu korytarzem.

Lokacja:
  • Smocze Sanktuarium - komnata z trzema niewidzialnymi rycerzami i ozdobiona posągami rycerzy na wszystkich ścianach. Po przejściu mostkiem nad kolcami skręć w prawo i zejdź schodami w dół.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈