Aldia_Key.png
"Klucz używany w posiadłości Aldii.
Król skazał swego starszego brata na zamknięcie w niej.
Obydwaj poszukiwali prawdy, ale na zupełnie inne sposoby, co oznaczało nieuniknioną śmierć rodzinnych więzi."Zastosowanie:
  • Otwiera zamknięte drzwi w głównym korytarzu w Warowni Aldii, po minięciu ogra i wielkiego bazyliszka.

Lokacja:
  • Idąc głównym korytarzem w Warowni Aldii skręć w lewo i zejdź schodami w dół, gdzie zobaczysz celę wypełnioną kwasem niszczącym wyposażenie. Klucz znajduje się przy tylnej ścianie.
  • Scholar of the First Sin - należy zapalić wszystkie 4 pochodnie w Warowni Aldii, co uruchomi sekwencję z eksplodującym szkieletem smoka, z którego wypadnie klucz Aldii (będąc za szkieletem musisz udać się w lewo, pod jego szpon, by uruchomić animację).Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈