external image pLmXlsQ.png

"Żelazny klin wykuty w tej krainie,
Niszczy popielną figurkę.
Popielna figurka ma ogromne znaczenie dla Nadalii, która po odrzuceniu ciała powierza jej swoje własne istnienie."


Zastosowanie
Niszczy popielne figurki.

Lokacje
W sumie można znaleźć 11 szt.
  • 6 szt, znajduje się na początku dodatku przed pierwszym łańcuchem.
  • 1 szt. za Sir Alonne
  • 4 szt. po aktywowaniu wind i wjechaniu od 3. ogniska najpierw jedną windą (po lewej) potem drugą windą (po prawej), na końcu ścieżki jest skrzynia z klinami.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈