• "-" = 0 - 9 grzechów
 • "Grzesznik" = 10 - 99 grzechów
 • "Nieszczęśnik" = 100+ grzechów

 • Popełnianie grzechów zwiększa szansę na bycie zaatakowanym przez arbitrów (Błękitni Strażnicy)
 • Arbitrzy mogą atakować ciebie, gdy osiągniesz status "grzesznika".
 • Zaatakowanie NPC dodaje 1 grzech.
 • Gdy NPC ginie i zdobywasz dusze, niezależnie od przyczyny zyskujesz 1 grzech.
 • Inwazja za pomocą pękniętej kuli czerwonego oka i pokonanie gospodarza powoduje zwiększenie liczby grzechów o 1.
 • Zostanie zabitym przez arbitra usuwa 1 grzech.
 • Śmierć po inwazji arbitra usuwa 1 grzech, niezależnie od tego, co spowodowało twoją śmierć.
 • Liczba grzechów nie resetuje się po przejściu do kolejnego cyklu.
 • Cromwell Odpuszczający nie usuwa zgromadzonych grzechów. Usuwa tylko agresję zaatakowanych NPC.
 • Użycie zgniecionej kuli oka, by zaatakować Licię z Lindeldt i zabicie jej, zwiększa liczbę grzechów o 1

 • Completing Navlaans questline increases sin by 1.
 • Killing or attacking Vendrick or the Ancient Dragon does not count as sin.
 • Killing an arbiter spirit does not count as sin.
 • Dueling as a Dragon Remnant or Bell Keeper does not count as sin.
 • Causing other players deaths in a coop session through environmental means does not count as sin.

Unconfirmed/Untested:
 • The Lost Sinner's Sword can be used to determine sin level below 10 points?
 • Can sin be lowered back down to "0" by getting killed by an arbiter spirit, while playing as a white/gold phantom?
 • Sin can be lowered by helping defeat a boss as white/gold phantom? *Had "Sinner 10-99" level, full hollow, did one boss fight as a White Phantom and had no sin and became human upon returning to my game.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈