Scorching Iron Scepter.png
"Bardzo gorące żelazne berło. Służy do uruchamiania urządzeń, przekazując ciepło do Mglistej Wieży.
Gdy Stary Żelazny Król wydzierał ten zniszczony region królestwu Venn, potrzebne mu były wszelkie surowce, jakie mógł znaleźć. Odkrycie produkującego metal cudu pozwoliło mu zaś stać się prawdziwie potężnym władcą."

Zastosowanie
  • Użyte w pobliżu ogniska "Hall" w Mglistej Wieży aktywuje windy w tej lokacji.

Lokacja
  • Od ogniska Hall udaj się pobliskim korytarzem, skręć dwa razy w prawo i wejdź w kolejny korytarz, zejdź na dół i przejdź przez pomieszczenie kierując się zawsze w prawo, przechodząc najpierw przez pierwszą byczą głowę ziejąca ogniem, potem drugą, na koniec mijając po prawej olbrzyma wyjdź na zewnątrz (trzeba podnieść kratę używając przełącznika). Po wejściu do wieży i zejściu na sam dół dwiema drabinami, otwórz skrajne lewe drzwi, ponownie zejdź na dół i udaj się jedyną możliwą drogą do pomieszczenia z berłem i grupą przeciwników, którzy nie będą agresywni póki nie zabierzesz berła.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈