Strona zawiera części zbroi zawierające dodatkowe efekty.
Nazwa
Efekt
Szczegóły
Hełm Arcysmoka
Zwiększa Inteligencję o 1 pkt
Wypada z członków sekty w Kapliczce Amany.
Księżycowy kapelusz
Zwiększa Inteligencję o 2 pkt
Cały zestaw Astrologa zwiększa szansę na zdobycie przedmiotów (?)
Cały zestaw otrzymywany od Navlaana po wykonaniu wszystkich jego misji.
Zestaw Aurousa (niewidzialny)
Komplet zbroi zwiększa udźwig o 5%
Wydaj 16 000 dusz u Maughlina, wróć, gdy nie będziesz miał żadnych dusz przy sobie a otrzymasz ten zestaw.
Czarny kaptur pustego maga
Zwiększa Inteligencję o 1 pkt
Wypada z nekromantów w Zagajniku Myśliwych oraz w Czyśćcu Nieumarłych.
Czarny kaptur
Zwiększa Inteligencję i wiarę o 2 pkt
Zwiększa szybkość rzucania zaklęć.
Cały zestaw otrzymywany od Straida po wymianie 4 dusz bossów.
Sprzedawany przez Melentię po zabiciu Straida.
Czarny kapelusz wiedźmy
Zwiększa liczbę slotów dostrojenia o 1
Sprzedawany przez Navlaana.
Maska domino
Zwiększa obrażenia od zaklęć o ok. 3%
Zmniejsza PŻ o ok.15%
Rzadko wypada z mrocznego upiora z dwiema kuszami Avelyn atakującego w Słonecznej Dzwonnicy.
Kaptur chaosu
Zwiększa szybkość rzucania zaklęć.
Zwiększa Inteligencję o 3 pkt.
Cały zestaw sprzedawany przez Navlaana po wykonaniu jednej z jego misji.
Sprzedawany przez Melentię po zabiciu Navlaana.
Maska Ciemności
Zwiększa Inteligencję i Wiarę o 1 pkt.
Puszcza Cieni - po otworzeniu drzwi wymagający Symbolu Króla. Mimik obok drewnianej chatki po lewej.
Kaptur czarodziejki pustyni
Zwiększa Inteligencje o 3 pkt.
Wypada z pustynnych czarodziejek w Strażnicy Żniw.
Kaptur twórcy uroków
Zwiększa liczbę użyć zaklęć o 10%
Zwiększa Inteligencję i Wiarę o 1 pkt
Otrzymywany od Felkina Wyrzutka, jeśli masz 20 Inteligencji i Wiary (pierścienie: Wiedzy i Modlitwy nie liczą się).
Hełm zuchwałości
Zwiększa Wiarę o 2 pkt
Sprzedawany przez Strażnika grobów Agdayne'a.
Zbroja pancernych
Zapobiega ciosom w plecy.
Wypada z opancerzonych przeciwników w Żelaznej Warowni.
Czapka błazna
Zwiększa szanse na zdobycie przedmiotów.
Sprzedawany przez Magerolda w Żelaznej Warowni.
Szata błazna
Niweluje ciosy krytyczne.
Sprzedawany przez Magerolda w Żelaznej Warowni.
Rękawiczki błazna
Zwiększa liczbę zdobywanych dusz o 10%
Sprzedawany przez Magerolda w Żelaznej Warowni.
Buty błazna
Zmniejsza obrażenia od upadku.
Sprzedawany przez Magerolda w Żelaznej Warowni.
Hełm króla
Zwiększa Inteligencję i Wiarę o 3 pkt
Kaplica Amany - za drzwiami i winoroślami za drugim ogniskiem, po lewej stronie za nieco ukrytym kamiennym mostem. Dostępny pokonaniu Vendricka i jeśli jesteś człowiekiem.
Czarny kaptur leydyjski
Zwiększa Inteligencję o 1 pkt
Wypada z wiedźm Leydii w Krypcie Nieumarłych oraz z mrocznego ducha Przedziwny Kindular w Kapliczce Amany.
Zestaw maga Lwów
Każdy element zestawu zwiększa szybkość rzucania o 5,2% po zaokrągleniu w dół do liczby całkowitej.
Puszcza Cieni - w skrzyni za drugim spetryfikowanym wojownikiem Lwów.
Zestaw wojownika Lwów
Każdy element zestawu zmniejsza obrażenia od upadku. Efekt pojedynczych elementów jest mniejszy od pierścienia srebrnego kota, ale cały zestaw daje lepszy efekt.
Wypada z wojowników Lwów w Puszczy Cieni. Element na głowę wypada rzadko tylko ze złotych wojowników Lwów.
Zestaw Księżycowego Motyla
Zatruwa pobliskie postacie.
Nosząc spódnicę lub skrzydła możesz skakać bez sprintu.
Sprzedawany przez Maughlina po wydaniu u niego 16 000 na NG+ (kapelusz na NG++) lub po spaleniu 1 (2) żarów ascezy w Majuli.
Zestaw z Nahr Almy
Kaptur zwiększa liczbę zdobywanych dusz o 2,5%
Szata zwiększa liczbę zdobywanych dusz o 10%
Kaptur otrzymywany po zabiciu Małego Grena.
Szata sprzedawana przez Melentię.
Maska kary
Zwiększa udźwig o 3%
Sprzedawana przez Maughlina po pokonaniu Zaginionej Grzesznicy i wcześniejszym wydaniu u niego 1000 dusz.
Kajdany kary
Zwiększają moc piromancji o ok. 7,5%
Sprzedawane przez Maughlina po pokonaniu Zaginionej Grzesznicy i wcześniejszym wydaniu u niego 1000 dusz.
Więzienne szaty
Nakrycie głowy oraz łachmany więźnia zwiększają szansę zdobycia przedmiotów.
Wypada z pustych w Zagajniku Myśliwych, Rynsztoku, Dolinie Żniw i Krypcie Nieumarłych.
Kaptur świętej
Zwiększa wiarę o 1 pkt.
Zwiększa liczbę użyć zaklęć.
Cały zestaw otrzymywany od Licii z Lindeldt gdy posiadasz 30 Wiary.
Wypada po zabiciu jej.
Rękawice Cienia
Wywołują krwawienie.
Wypadają z podejrzanych cieni na NG+ w Przystani Niczyjej (lub po spaleniu żaru ascezy)
Czapka wędrownego handlarza
Zwiększa szansę na zdobycie przedmiotów.
Sprzedawana przez Melentię.
Tseldorski zestaw
Nakrycie głowy zwiększa liczbę zdobywanych dusz o 2,5%
Szata zwiększa liczbę zdobywanych dusz o 5%
Rękawiczki zwiększają liczbę zdobywanych dusz o 10%
Buty zwiększają liczbę zdobywanych dusz o 5%
Premie są mnożone w przypadku noszenia kilku części.
Wypada z człekokształtnych pająków w Trassowej Zatoce Tseldora.
Wypada po zabiciu Maughlina.
Hełm Velstadt
Zwiększa Witalność i Wytrzymałość o 1 pkt
Sprzedawany przez Maughlina po pokonaniu Velstadt, królewskiej tarczy.
Biały kaptur pustego maga
Zwiększa Inteligencję o 1 pkt
Wypada z pustych magów w Trassowej Zatoce Tseldora.
Biały kaptur kapłana
Zwiększa Wiarę o 1 pkt
Sprzedawany przez Cromwella Odpuszczającego w Trassowej Zatoce Tseldora.Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈