Help
Helpboss_soul.png

"opis z gry"

Zastosowanie:

Lokacja:
Otrzymywana po zabiciu Zręczny Strażnik.Load more
Chat