defender_soul.png

"Dusza opiekuna tronu.
Królewski tron jest święty i potrzebuje odpowiedniego obrońcy.
Użyj wyjątkowej duszy strażnika, by zdobyć bardzo wiele dusz, albo stworzyć coś o ogromnej wartości. "

Zastosowanie:

Lokacja:Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈