Help
Help

boss_soul.png

"opis z gry"

Zastosowanie:

Lokacja:
Otrzymywana po zabiciu Strażnicy ruin Yahim, Ricce i Alessia.Load more
Chat