boss_soul.png

"Dusza smoczego jeźdźca, który wiernie służył królowi Vendrickowi.
Dawno temu smoczy jeźdźcy dosiadający wielkich jaszczurów siali postrach na polu walki. Ich doskonałą ochronę uzupełniała niezrównana mobilność.
Użyj duszy smoczego jeźdźca, by zdobyć bardzo wiele dusz albo stworzyć coś o ogromnej wartości."

Zastosowanie:

Lokacja:Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈