boss_soul.png

"opis z gry"

Zastosowanie:

Lokacja:
Otrzymywana po zabiciu Zręczny Strażnik.Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈