boss_soul.png

"Dusza Frei, Ulubienicy Księcia, Opiekunki Wijących Się Ruin.
Wijące Się Ruiny to starożytne miejsce, gdzie ziemia pozostaje w cieniu. Na początku przejęły one kontrolę nad pojedynczym insektem, z czasem jednak rosły w siłę, żywiąc się podłymi duszami tej krainy.
Użyj wyjątkowej duszy tej Opiekunki, by zdobyć bardzo wiele dusz albo stworzyć coś o ogromnej wartości."

Zastosowanie:

Lokacja:Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈