boss_soul.png

"Dusza zabójcy smoków.
Stary zabójca smoków to wspomnienie po pewnym rycerzu z dawnych legend.
Użyj wyjątkowej duszy zabójcy smoków, by zdobyć bardzo wiele dusz albo stworzyć coś o ogromnej wartości."

Zastosowanie:

Lokacja:Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈