external image 3kms8Bx.png
"Dusza Starego Żelaznego Króla"

Zastosowanie:

Lokacja:
Otrzymywana po zabiciu Stary Żelazny Król.Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈