boss_soul.png

"opis z gry"

Zastosowanie:

Lokacja:
Otrzymywana po zabiciu Rydwan Kata.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈