defender_soul.png"opis z gry"

Zastosowanie:

Lokacja:
Otrzymywana po zabiciu Rycerza Oparów.Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈