boss_soul.png

"Dusza Prześladowcy czyhającego w Drangleic.
Prześladowca, który szuka noszącego znak, nie spocznie, póki nie zgładzi celu.
Użyj wyjątkowej duszy Prześladowcy, by zdobyć bardzo wiele dusz albo stworzyć coś ogromnej wartości."

Zastosowanie:

Lokacja:Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈