soul_of_nashandra.png

"opis z gry"


Zastosowanie:
  • Wymiana u Ornifex za 12 000 dusz pozwala otrzymać Eleum Loyce.
  • Zużycie daje 30 000 dusz.

Lokacja:
  • Otrzymywana po zebraniu 50 dusz Loyce lub po zabiiu Alsanny z dystansu.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈