"opis z gry"

Ochrona fizyczna

Ochrona przed żywiołami

Odporność
external image uSF1x5T.png
Ikona
Nazwa i poziom ulepszenia
icon-physicaldefbonus_green.png
icon_weight.png
icon-durabilitiy.png

icon-physicaldef.png
icon-strikedef.png
icon-slashdef.png
icon-thrustdef.png

icon-magicdef.png
icon-firedef.png
icon-lightningdef.png
icon-darkdef.png

icon-poise.png
icon-poisonres.png
icon-bleedres.png
icon-petrifyres.png
icon-curseres.png
Black Witch Veil.png
Helm
E
0.5
45

10
11
10
10

9
7
9
9

0
3
4
5
5
Helm+5
E
0.5
45
15
16
15
15
14
11
13
14
0
5
6
7
7
Black Witch Robe.png
Chest
B
4.8
55

97
105
94
94

90
72
84
87

0
32
39
43
43
Chest+5
B
4.8
55
146
157
141
141
135
108
126
131
0
49
58
65
65
Black Witch Gloves.png
Gloves
E
1.7
55

34
37
33
33

32
25
30
31

0
11
14
15
15
Gloves+5
E
1.7
55
52
56
50
50
48
38
45
46
0
17
21
23
23
Black Witch Trousers.png
Leggings
E
1.7
55

34
37
33
33

32
25
30
31

0
11
14
15
15
Leggings+5
E

55
52
56
50
50
48
38
45
46
0
17
21
23
23

Totals
-
8.7
-

175
190
170
170

163
129
153
158

0
57
71
78
78

Totals +5
-
8.7
-

265
285
256
256

245
195
229
237

0
88
106
118
118
Lokacja:

Uwagi:
  • Ulepszany migoczącym tytanitem.
  • Kapelusz daje 1 slot dostrojenia więcej, ale wymaga 20 Inteligencji
  • Bardzo dobra ochrona magiczna.
  • Maska zwiększa atak magiczny, ale obniża PŻ.
  • Powiązane przedmioty: Kostur czarnej wiedźmy.


Ten zestaw posiada dwa dodatkowe części zakładane na głowę:


Ochrona fizyczna

Ochrona przed żywiołami

Odporność

Ikona
Nazwa i poziom ulepszenia
icon-physicaldefbonus_green.png
icon_weight.png
icon-durabilitiy.png

icon-physicaldef.png
icon-strikedef.png
icon-slashdef.png
icon-thrustdef.png

icon-magicdef.png
icon-firedef.png
icon-lightningdef.png
icon-darkdef.png

icon-poise.png
icon-poisonres.png
icon-bleedres.png
icon-petrifyres.png
icon-curseres.png
placeholder.png
Black Witch Hat.png
Kapelusz
Helm
E
1.5
55

19
23
19
19

15
7
15
15

0
7
8
12
12
Helm+529
34
28
28
22
11
22
22

10
12
18
18
placeholder.png
Black Witch Domino Mask.png
Domino Mask
HelmHelm+515
16
14
14
24
12
24
24

7
8
26
26Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈