' 2005.png

'Zielona, szklana butelka nieznanego pochodzenia. Napełnij ją estusem przy ognisku i napij się z niej, by odzyskać PŻ. Natura związku pomiędzy butelkami estusa i ogniskami oświetlającymi świat nieumarłych pozostaje nieznana. Jest to jednak nieistotne, gdyż każdy nieumarły zna wartość tych cennych butelek.''


Zastosowanie

Szybkie, wielokrotne naciskanie przycisku użycia przedmiotu pozwala wziąć kilka łyków z butelki bez odkładania jej.Uwagi:
Każde wzmocnienie butelki Estusa zwiększa liczbę przywracanych PŻ o 50.
Poziom ulepszenia
Liczba przywracanych PŻ
0
550
+1
600
+2
650
+3
700
+4
750
+5
800Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈