Giant's_Kinship.png
"Każdy król ma prawowity tron. A gdy na nim zasiada, widzi to, co chce zobaczyć.
A może to tron pokazuje królowi tylko to, czego chce.
Płomienie szaleją, lecz wkrótce zaczną przygasać, zaś ich blask może przywrócić tylko godny następca tronu. Czegóż tak naprawdę może pożądać sięgający po władzę?"Zastosowanie:
  • Wymagane, by móc walczyć z drugim bossem w Tronie Pragnień - Nashandrą.

Lokacja:Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈