Goldenfruit Balm.png
"Balsam uzyskany z rzadkiej rośliny.
Czasowo zwiększa wiarę.
Ten wyjątkowy olejek zapachowy oddziałuje na umysł, dając krótkotrwałe poczucie wielkiej mocy."

Zastosowanie:
  • Zwiększa wiarę o 5 pkt na 45 sek.
  • Tylko jedno wzmocnienie działa na postać. Użycie innego balsamu likwiduje efekt poprzedniego.

Lokacje:
Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈