blue seal.png
"Pieczęć przymierza Drogi Błękitu.
Nieznacznie zwiększa PŻ.
Droga Błękitu nie jest w pełni rozwiniętą religią. To skromna modlitwa popularna wśród osób potrzebujących pomocy.
Gdy mroczne duchy atakują apostołów błękitu, ci mogą otrzymać pomoc władców innych światów."


Nazwa
Efekt
Lokacja
Błękitna pieczęć
Zwiększa PŻ o 3%
Otrzymywana po dołączeniu do Drogi Błękitu.

Uwagi
  • Po patchu 1.0.4 nie trzeba nosić tego pierścienia, by podczas inwazji został wezwany pomocnik z przymierza Błękitnych Strażników.
  • Choć słabszy o 2% od początkowego daru - pierścienia życia, łatwo go zdobyć już na początku gry, co w połączeniu z drugim pierścieniem daje premię 8% do PŻ lub wybór innego daru początkowego i zastąpienie w pewnym stopniu pierścienia życia.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈