dark_pine_resin.png
"Żywica mrocznej sosny, na którą rzucono urok.
Zapewnia broni w prawej ręce moc mrocznego płomienia.
Wzmocniona broń przez krótki czas zadaje obrażenia od mroku; szczególnie skuteczna przeciwko wrogom bojącym się mroku, takim jak kapłani i istoty magiczne."


Zastosowanie
  • Dodaje 50 pkt obrażeń od mroku do broni w prawej ręce i zwiększa istniejące obrażenia od mroku o 30%.
  • Czas trwania: 90 sekund.


Lokacja
  • Wypada z olbrzymów z dwoma sierpami w Dolinie Żniw w pobliżu ogniska "Kopalnie"
  • Sprzedawana przez Felkina Wyrzutka przy pierwszym ognisku w Zagajniku Myśliwych za 1500 dusz.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈